Dr. Öğr. Üyesi ERDİNÇ BAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ERDİNÇ BAL

T: (0282) 250

M ebal@nku.edu.tr

W ebal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bahçe Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2004
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2012-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2001-2012
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Hasat Sonu Teknolojisi ve Fizyolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BAL E., Influence of Chitosan-Based Coatings with UV Irradiation on Quality of Strawberry Fruit During Cold Storage, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol. 7, pp. 275-281, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. BAL E., Physicochemical changes in ‘Santa Rosa’ plum fruit treated with melatonin during cold storage, Journal of Food Measurement and Characterization, 2019.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. BAL E., Farklı dönemlerde derimi yapılan hosui asya armut (Pyrus pyrifolia) çeşidinin soğukta muhafaza performansının belirlenmesi, Akademik Ziraat Dergisi, vol. 7, pp. 137-142, 2018.
Özgün Makale CAB ABSTRACT Erişim Linki
4. KÖK D., BAHAR E., KORKUTAL İ., BAL E., ALÇO T., CANDAR S., AHMET SEMİH Y., Determination of Phytochemical Properties in Genetic Materials Collected from Grapevines (Vitis spp.) Found in Natural Flora of Ganos Mountains, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 15, pp. 52-60, 2018.
Özgün Makale CABI, EBSCO, ULAKBİM, AGRIS, INDEX COPERNICUS
5. KÖK D., BAL E., Enhancing Skin Color and Phenolic Compounds of Cv. Red GlobeTable Grape (V. Vinifera L.) Utilizing of Different PreharvestTreatments, Erwerbs-Obstbau, vol. 60, pp. 75-81, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. BAL E., Extension of the Postharvest Life of Nectarine Using Modified Atmosphere Packaging and Potassium Permanganate Treatment, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol. 6, pp. 1362-1369, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
7. BAL E., TORÇUK A. İ., KÖK D., Derim Sonrası UV-C ve Etanol Uygulamalarının Red Globe Üzüm Çeşidinin Kalitesi ile Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol. 22, pp. 335-347, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
8. AKDEMİR S., BAL E., Effect of two different cooling systems on quality of cold stored peaches, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 19, pp. 1237-1248, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. KÖK D., BAL E., Leaf Removal Treatments Combined with Kaolin Particle Film Technique from Different Directions of Grapevine’s Canopy Affect the Composition of Phytochemicals of cv. Muscat Hamburg (V. Vinifera L.), Erwerbs-Obstbau, vol. 60, pp. 39-45, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. KÖK D., BAL E., Changes in Yield and Quality Characteristics of Some Early RipeningTable Grape Cultivars (V. vinifera L.) in Response to Different Doses ofDistinct Biostimulant Treatments, Erwerbs-Obstbau, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. KÖK D., BAL E., BAHAR E., Physical and biochemical traits of selected grapevarieties cultivated in Tekirdağ, Turkey, Int. J. Sustainable Agricultural Management and Informatics, vol. 3, pp. 215-223, 2017.
Özgün Makale CAB Abstracts
12. KÖK D., BAL E., COMPOSITIONAL DIFFERENCES IN PHENOLICCOMPOUNDS AND ANTHOCYANIN CONTENTS OF SOMETABLE AND WINE GRAPE (V. vinifera L.) VARIETIES FROMTURKEY, Oxidation Communications, vol. 40, pp. 648-656, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. POLAT S., BAL E., Soğukta Muhafaza Edilen Brokoli Çeşitlerinin (Brassica oleracea L., var. italica cvs. Belstar ve Beaumont) Depolama Süresi ve Kalite Özellikleri Üzerine Modifiye Atmosfer Paketlemenin Etkisi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol. 4, pp. 103-108, 2017.
Özgün Makale TÜBİTAK-Ulakbim Erişim Linki
14. koçak h., BAL E., Hasat Sonrası UV-C ve Yenilebilir Yüzey Kaplama Uygulamalarının Kiraz Meyve Kalitesi ile Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol. 4, pp. 79-88, 2017.
Özgün Makale ulakbim Erişim Linki
15. KÖK D., BAL E., Chemical and Non-Chemical Thinning Treatments Influence Berry Growth and Composition of Cv. Shiraz Wine Grape (V. vinifera L.), Erwerbs-Obstbau, vol. 59, pp. 269-273, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. BAL E., KÖK D., Torçuk A. İ., Postharvest putrescine and ultrasound treatments to improve quality and postharvest life of table grapes (Vitis vinifera L.) cv. Michele Palieri, Journal of Central European Agriculture, vol. 18, pp. 598-615, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
17. KÖK D., BAL E., Electrochemical Properties and Biochemical Composition of Cv. Shiraz Wine Grape (V. vinifera L.) Depending on Various Dose and Application Time of Foliar Microbial Fertilizer Treatments, Erwerbs-Obstbau, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. KÖK D., BAL E., BAHAR E., Physical and biochemical traits of selected grape varieties cultivated in Tekirdağ, Turkey, Int. J. Sustainable Agricultural Management and Informatics, vol. 3, pp. 215-223, 2017.
Özgün Makale CAB Abstract
19. KÖK D., BAL E., Seedless Berry Growth and Bioactive Compounds of cv. ‘Recel Uzümü’ (V. Vinifera L.) as Affected by Application Doses and Times of Pre-Harvest Thidiazuron, Erwerbs-Obstbau, vol. 58, pp. 253-258, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
20. BAL E., Combined Treatment of Modified Atmosphere Packaging and Salicylic Acid Improves Postharvest Quality of Nectarine (Prunus persica L.) Fruit, Journal of Agricultural Science and Technology, vol. 18, pp. 1345-1354, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
21. KÖK D., BAL E., Effects of Foliar Seaweed and Humic Acid Treatments on Monoterpene Profile and Biochemical Properties of cv. Riesling Berry (V. vinifera L.) Throughout the Maturation Period, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 13, pp. 67-74, 2016.
Özgün Makale
22. BAL E., Modifiye Atmosfer Paketleme ile Potasyum Permanganat Uygulamalarının J.H.Hale Şeftali Çeşidinin Muhafazası Üzerine Etkileri, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 6, pp. 9-15, 2016.
Özgün Makale
23. Bal E., Modifiye Atmosfer Paketleme ile Potasyum Permanganat Uygulamalarının J.H.Hale Şeftali Çeşidinin Muhafazası Üzerine Etkileri, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 6, pp. 9-15, 2016.
Özgün Makale ubitak-Ulakbim, Dergi Park, EBSCO
24. SERAP A., S. Ö., F. E., E. B., CFD Modelling of Two Different Cold Stores Ambient Factors, IERI Procedia, vol. 5, pp. 28-40, 2013.
Özgün Makale CAB
25. BAL E., Effects of exogenous polyamine and ultrasound treatment to improve peach storability, Chilean Journal of Agricultural Research, vol. 73, pp. 435-440, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
26. DEMİR K., E. B., S. Ç., Influences of various canopy management techniques on wine grape quality of V. vinifera. cv. Kalecik Karasi, Bulg. J. Agric. Sci., vol. 19, pp. 1247-1252, 2013.
Özgün Makale Cabı
27. BAL E., Postharvest Application of Chitosan and Low Temperature Storage Affect Respiration Rate and Quality of Plum Fruits, J Agri. Sci. and Tech., vol. 15, pp. 1219-1230, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
28. BAL E., Effect of Postharvest UV-C Treatments on Quality Attributes of Fresh Fig, Bulg. J. Agric. Sci, vol. 18, pp. 193-200, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
29. BAL E., Effects of essential oil treatments combined with hot water treatment on improving of postharvest life of sweet cherry, FRUİTS, vol. 67, pp. 1-7, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
30. BAL E., ÇELİK S., The Effects of Postharvest Treatments of Salicylic Acid and Potassium Permanganate on the Storage of Kiwifruit, Bulg. J. Agric. Sci., vol. 16, pp. 576-584, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
31. DEMİR K., E. B., S. Ç., C. Ö., A. K., The İnfluences of Different Seaweed Doses on Table Quality Characteristics of cv. Trakya Ilkeren (Vitis vinifera L.), Bulg. J. Agric. Sci., vol. 16, pp. 429-435, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
32. ERDİNÇ B., D. K., Effects of UV-C Treatment on Kiwifruit Quality During Storage Period, Journal of Central European Agriculture, vol. 10, pp. 375-382, 2009.
Özgün Makale CAB
33. ERDİNÇ B., S. Ç., Hasat Sonrası UV-C Uygulamalarının Giant Erik Çeşidinin Meyve Kalitesi ve Soğukta Muhafazası Üzerine Etkileri, Journal of Agricultural Sciences, vol. 14, pp. 101-107, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
34. ERDİNÇ B., D. K., Effects of UV-C and Salicylic Acid on Quality of ‘Muskule’ Table Grapes During Cold Storage, Journal of Applied Horticulture, vol. 9, pp. 127-131, 2007.
Özgün Makale CAB
35. ERDİNÇ B., D. K., The Effects of Glycerin Added Ethephon Treatments on Fruit Characteristics of Actidinidia deliciosa cv. Hayward, Bulgarian Journal of Agriculture Science, vol. 13, pp. 291-300, 2007.
Özgün Makale CAB
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TORÇUK A. İ., BAL E., YENİ ISLAH EDİLEN BOZBEY ÜZÜM ÇEŞİDİNİN SOĞUKTA DEPOLAMAYA UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ, BAHÇE, ss. 77-86, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
2. BAL E., Tsouvaltzis P., Farklı Olum Dönemlerinde Derilen Domateslerde Depolama Süresince Etilen ve Solunum Değişimleri, BAHÇE, cilt 45, ss. 199-204, 2016.
Özgün Makale ulakbim
3. torçukAli İ., BAL E., GÜLCÜ M., UYSAL SEÇKİN G., Etanol Buharı Uygulamasının Kiraz Muhafazası Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Meyve Bilimi, cilt 1, ss. 85-93, 2016.
Özgün Makale Tübitak Erişim Linki
4. KÖK D., BAL E., The Response of Monoterpene Compounds of cv. Gewürztraminer Grape (Vitis vinifera L.) to Various Doses of Prohexadione-Calcium Applied at Different Periods, TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, ss. 1231-1235, 2014.
Özgün Makale ulakbim
5. SERAP A., E. B., Elma Depolamada Kasa İçi Ortam Koşullarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Modellenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 11, ss. 53-62, 2014.
Özgün Makale CAB
6. BAL E., Hasat Sonrası Putresin ve Salisilik Asit Uygulamalarının Kirazın Soğukta Muhafazası Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 7, ss. 23-31, 2012.
Özgün Makale CAB
7. ERDİNÇ B., D. K., S. Ç., Kozak Siyahı Üzüm Çeşidi Üzerine Hasat Sonrası Bazı Uygulamaların Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 8, ss. 65-76, 2011.
Özgün Makale CAB
8. ERDİNÇ B., D. K., Kivide Farklı Dozlara Karpit Uygulamalarının Bazı Meyve Kalite Kriterlerine Etkileri, Trakya Ünivesitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 213-219, 2006.
Özgün Makale CAB
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AKDEMİR S., BAL E., EFFECT OF TWO DIFFERENT COOLING SYSTEMS ON QUALITY OF COLD STORED PEACHES, INTERNATIONAL U.A.B.–B.EN.A. CONFERENCE - ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
2. BAL E., Changes in Phenolic Compounds, Anthocyanin and Antioxidant Capacity of some Apple Cultivars During Cold Storage, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri
3. KÖK D., BAL E., BAHAR E., Physical and Biochemical Properties of Selected Grape Varieties Cultivated in Tekirdag, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri
4. AKDEMİR S., BAL E., MODELLING OF AMBIENT FACTORS AND QUALITY CHANGES FOR PEACH COLD STORAGE, CSA 2015 JOINT INTERNATIONAL CONFERENCE. 8th International Symposium on Cement Based Materials for a Sustainable Agriculture. (22.10.2015-25.10.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BAL E., UV-C Işık Uygulamalarının Nautic F1 Brüksel Lahanası Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine Etkileri, 4. ULUSAL TARIM KONGRESI (19.10.2017-22.10.2017).
Tam metin bildiri
2. BAL E., Derim Sonrası Santa Rosa Erik Çeşidinde Kalsiyum Klorür ile Ultrasound Uygulamalarının Modifiye Atmosfer Paketler İçerisinde Muhafaza Süresi ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri, VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (04.10.2016-07.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. BAL E., Tsouvaltzis P., Farklı Olum Dönemlerinde Derilen Domateslerde Depolama Süresince Etilen ve Solunum Değişimleri, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Poster
4. BAL E., Summer Super Star Nektarininin Muhafazası Üzerine Modifiye Atmosferin Etkileri., Bahçe Ürünlerinde V. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (18.09.2012-21.09.2012).
Poster
5. SALİH Ç., D. K., E. B., Tekirdağ -Şarköy Sahil Kuşağında Organik Kivi Yetiştiriciliği Olanaklarının İrdelenmesi., Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.10.2011-08.10.2011).
Tam metin bildiri
6. ERDİNÇ B., D. K., Müşküle Üzüm Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine Mentol Uygulamalarının Etkileri, Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (08.10.2008-11.10.2008).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Fruits, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Postharvest Biology and Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
3. The Journal of Horticultural Science Biotechnology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. Journal of Agricultural Science and Technology, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Hasat Sonrası Putresin, Salisilik Asit, Oksalik Asit Ve Kalsiyum Klorür Uygulamalarının Bazı Erik Çeşitlerinin Muhafaza Süresi Ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 09.08.2017-Devam Ediyor.
2. Hasat Sonrası Uv-C Ve Yenilebilir Yüzey Kaplama Uygulamalarının Kiraz Meyve Kalitesi ile Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 03.04.2015-11.07.2016.
3. Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarından (Vitis Vinifera L.) Toplanan Genetik Materyallerde Fitokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 14.07.2014-01.11.2016.
4. SOĞUK HAVA DEPOLARINDA KASA İÇİ BAĞIL NEM VE SICAKLIK DAĞILIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE MODELLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 28.01.2013-25.12.2013.
5. Soğuk hava depolarında ortam koşullarındaki yersel değişkenliğin depolama kayıpları üzerindeki etkisinin araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.10.2010-15.01.2014.
Üyelikler
BAHÇE BİTKİLERİ DERNEĞİ, Üye, 2009-.