Yrd. Doç. Dr. ERDİNÇ BAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. ERDİNÇ BAL

T: (0282) 250

M ebal@nku.edu.tr

W ebal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bahçe Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2004
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2012-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2001-2012
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Hasat Sonu Teknolojisi ve Fizyolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KÖK D., BAL E., Seedless Berry Growth and Bioactive Compounds of cv. ‘Recel Uzümü’ (V. Vinifera L.) as Affected by Application Doses and Times of Pre-Harvest Thidiazuron, Erwerbs-Obstbau, vol. 58, pp. 253-258, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. BAL E., Combined Treatment of Modified Atmosphere Packaging and Salicylic Acid Improves Postharvest Quality of Nectarine (Prunus persica L.) Fruit, Journal of Agricultural Science and Technology, vol. 18, pp. 1345-1354, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. KÖK D., BAL E., Effects of Foliar Seaweed and Humic Acid Treatments on Monoterpene Profile and Biochemical Properties of cv. Riesling Berry (V. vinifera L.) Throughout the Maturation Period, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 13, pp. 67-74, 2016.
Özgün Makale
4. BAL E., Modifiye Atmosfer Paketleme ile Potasyum Permanganat Uygulamalarının J.H.Hale Şeftali Çeşidinin Muhafazası Üzerine Etkileri, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 6, pp. 9-15, 2016.
Özgün Makale
5. Bal E., Modifiye Atmosfer Paketleme ile Potasyum Permanganat Uygulamalarının J.H.Hale Şeftali Çeşidinin Muhafazası Üzerine Etkileri, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 6, pp. 9-15, 2016.
Özgün Makale ubitak-Ulakbim, Dergi Park, EBSCO
6. SERAP A., S. Ö., F. E., E. B., CFD Modelling of Two Different Cold Stores Ambient Factors, IERI Procedia, vol. 5, pp. 28-40, 2013.
Özgün Makale CAB
7. BAL E., Effects of exogenous polyamine and ultrasound treatment to improve peach storability, Chilean Journal of Agricultural Research, vol. 73, pp. 435-440, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. DEMİR K., E. B., S. Ç., Influences of various canopy management techniques on wine grape quality of V. vinifera. cv. Kalecik Karasi, Bulg. J. Agric. Sci., vol. 19, pp. 1247-1252, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. BAL E., Postharvest Application of Chitosan and Low Temperature Storage Affect Respiration Rate and Quality of Plum Fruits, J Agri. Sci. and Tech., vol. 15, pp. 1219-1230, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. BAL E., Effect of Postharvest UV-C Treatments on Quality Attributes of Fresh Fig, Bulg. J. Agric. Sci, vol. 18, pp. 193-200, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. BAL E., Effects of essential oil treatments combined with hot water treatment on improving of postharvest life of sweet cherry, FRUİTS, vol. 67, pp. 1-7, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. BAL E., ÇELİK S., The Effects of Postharvest Treatments of Salicylic Acid and Potassium Permanganate on the Storage of Kiwifruit, Bulg. J. Agric. Sci., vol. 16, pp. 576-584, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. DEMİR K., E. B., S. Ç., C. Ö., A. K., The İnfluences of Different Seaweed Doses on Table Quality Characteristics of cv. Trakya Ilkeren (Vitis vinifera L.), Bulg. J. Agric. Sci., vol. 16, pp. 429-435, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. ERDİNÇ B., D. K., Effects of UV-C Treatment on Kiwifruit Quality During Storage Period, Journal of Central European Agriculture, vol. 10, pp. 375-382, 2009.
Özgün Makale CAB
15. ERDİNÇ B., S. Ç., Hasat Sonrası UV-C Uygulamalarının Giant Erik Çeşidinin Meyve Kalitesi ve Soğukta Muhafazası Üzerine Etkileri, Journal of Agricultural Sciences, vol. 14, pp. 101-107, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. ERDİNÇ B., D. K., Effects of UV-C and Salicylic Acid on Quality of ‘Muskule’ Table Grapes During Cold Storage, Journal of Applied Horticulture, vol. 9, pp. 127-131, 2007.
Özgün Makale CAB
17. ERDİNÇ B., D. K., The Effects of Glycerin Added Ethephon Treatments on Fruit Characteristics of Actidinidia deliciosa cv. Hayward, Bulgarian Journal of Agriculture Science, vol. 13, pp. 291-300, 2007.
Özgün Makale CAB
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Koçak H., Bal E., Hasat Sonrası UV-C ve Yenilebilir Yüzey Kaplama Uygulamalarının Kiraz Meyve Kalitesi ile Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, cilt 4, ss. 79-88, 2017.
Özgün Makale ulakbim
2. SERAP A., E. B., Elma Depolamada Kasa İçi Ortam Koşullarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Modellenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 11, ss. 53-62, 2014.
Özgün Makale CAB
3. BAL E., Hasat Sonrası Putresin ve Salisilik Asit Uygulamalarının Kirazın Soğukta Muhafazası Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 7, ss. 23-31, 2012.
Özgün Makale CAB
4. ERDİNÇ B., D. K., S. Ç., Kozak Siyahı Üzüm Çeşidi Üzerine Hasat Sonrası Bazı Uygulamaların Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 8, ss. 65-76, 2011.
Özgün Makale CAB
5. ERDİNÇ B., D. K., Kivide Farklı Dozlara Karpit Uygulamalarının Bazı Meyve Kalite Kriterlerine Etkileri, Trakya Ünivesitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 213-219, 2006.
Özgün Makale CAB
6. ERDİNÇ B., S. Ç., Bazı Çilek Çeşitlerinin Meyvesindeki Anatomik Yapılaşmanın Muhafaza Süresi Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 260-267, 2005.
Özgün Makale CAB
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AKDEMİR S., BAL E., MODELLING OF AMBIENT FACTORS AND QUALITY CHANGES FOR PEACH COLD STORAGE, CSA 2015 JOINT INTERNATIONAL CONFERENCE. 8th International Symposium on Cement Based Materials for a Sustainable Agriculture. (22.10.2015-25.10.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BAL E., Derim Sonrası Santa Rosa Erik Çeşidinde Kalsiyum Klorür ile Ultrasound Uygulamalarının Modifiye Atmosfer Paketler İçerisinde Muhafaza Süresi ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri, VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (04.10.2016-07.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. BAL E., Tsouvaltzis P., Farklı Olum Dönemlerinde Derilen Domateslerde Depolama Süresince Etilen ve Solunum Değişimleri, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Poster
3. BAL E., Summer Super Star Nektarininin Muhafazası Üzerine Modifiye Atmosferin Etkileri., Bahçe Ürünlerinde V. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (18.09.2012-21.09.2012).
Poster
4. ERDİNÇ B., S. Ç., Kivi Meyvelerinde Olgunlaştırma Sürecinde Fenolik Bileşik Miktarında Meydana Gelen Değişimler, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.10.2011-08.10.2011).
Poster
5. SALİH Ç., D. K., E. B., Tekirdağ -Şarköy Sahil Kuşağında Organik Kivi Yetiştiriciliği Olanaklarının İrdelenmesi., Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.10.2011-08.10.2011).
Tam metin bildiri
6. ERDİNÇ B., D. K., Müşküle Üzüm Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine Mentol Uygulamalarının Etkileri, Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (08.10.2008-11.10.2008).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Fruits, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Derim Sonrası Uv-c ve Etanol Uygulamalarının Üzüm Meyve Kalitesi ile Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 26.04.2016-Devam Ediyor.
2. Hasat Sonrası Uv-C Ve Yenilebilir Yüzey Kaplama Uygulamalarının Kiraz Meyve Kalitesi ile Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 03.04.2015-11.07.2016.
3. Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarından (Vitis Vinifera L.) Toplanan Genetik Materyallerde Fitokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 14.07.2014-01.11.2016.
4. SOĞUK HAVA DEPOLARINDA KASA İÇİ BAĞIL NEM VE SICAKLIK DAĞILIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE MODELLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 28.01.2013-25.12.2013.
5. Soğuk hava depolarında ortam koşullarındaki yersel değişkenliğin depolama kayıpları üzerindeki etkisinin araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.10.2010-15.01.2014.
Üyelikler
BAHÇE BİTKİLERİ DERNEĞİ, Üye, 2009-.